Lainsäädännön mukaan työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille määrävälein tarkastuksia. 

Jotta tarkastus putoamissuojaimilla on pätevä, tulee tarkastajan olla perehtynyt suojainten rakenteeseen ja käyttöön. Tarkastuksessa käsitellään erityisesti ammattilaisten käyttämiä putoamissuojaimia koskevia säädöksiä ja määräyksiä, yleisimpien putoamissuojainten rakenteita ja toimintaperiaatteita sekä laitteiden tarkastusvaatimuksia ja -käytäntöjä.

Lisätty ostoskoriin