Putoamissuojainten ja nostoapuvälineiden tarkastaja koulutukset

Järjestettävä koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat käytettävien putoamissuojainten ja nostoapuvälineiden asianmukaisesta toimintakunnosta. Kurssilla käydään läpi (EU) 2016/425 direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukanaan tuomat vaatimukst, teoria ja käytännön harjoitukset, sekä kurssin päätteeksi pidetään loppukoe. Pyydämme koulutettavia ottamaan mukaansa omat työvarusteet, jotka tarkastamme kurssin aikana yhdessä osana koulutusta.

Putoamissuojainten tarkastuskoulutukset järjestetään omalle työporukallesi / organisaatiollesi räätälöitynä yhdessä sovittuna ajankohtana. Jos haluat koulutuksesta lisätietoa.

Kurssin sertifikaatit: Henkilösuojaindirektiivi

(EU) 2016/425, VNp 1407/1993, VNa 403/2008, konedirektiivi 2006/42/EY

Kurssin kesto: 1 päivä

Viestisi on lähetetty
Virhe, viestiä ei lähetetä.

Turvallisuuskoordinaattorikoulutukset

Turvallisuuskoordinaattorikoulutus on suunnattu henkilöille jotka toimivat tilaajanorganisaatioille, suunnittelijoille, valvojille, rakennuttaja organisaatioille.

Turvallisuuskoordinaattorikoulutus antaa tarvittavat perustiedot ja valmiudet toimia turvallisuuskoordinaattorina sekä käynnissä olevissa että käynnistyvissä uudiskorjaus-, infra- ja kunnossapitohankkeissa. Koulutuksesta saat edellytykset toimia haastavissa työtehtävissä, joissa on mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioihin.

Turvallisuuskoordinaattorikoulutus tarjoaa tehtävään valituille huiman lisätietopaketin ja uusia oivalluksia työturvallisuudesta. Koulutuksessa opit ennakoimaan, havainnoimaan ja toimimaan tarpeen vaatimalla tavalla.

Koulutuksessa käsittellään seuraavia teemoja:

  • Toimenkuvan määrittely
  • Vallitseva lainsäädäntö ja työtehtävään liittyvät asetukset
  • Vastuut ja toimivaltuudet
  • Asiakirjat ja dokumentointi
  • Viranomaisyhteistyö
  • Esimerkkitapauksia ja käytännön reseptejä työturvallisuuteen

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena asiakkaan tiloissa  tai meidän koulutustiloissamme klo 9.00 – 15.00.

Turvallisuuskordinaattorin koulutus järjestetään omalle työporukallesi / organisaatiollesi  yhdessä sovittuna ajankohtana. 

 

Kurssin sertifikaatit: EU-direktiivi 92/57/ETY, 89/391/ETY

Kurssin kesto: 1 päivä

Lisätty ostoskoriin